Актуална тема » Разходи по функций в бюджета на Община Земен за 2017 година

Разходи по функций в бюджета на Община Земен за 2017 година