Актуална тема » РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 24.04.2017г. за определяне на изпълнител за обществена поръчка.

РЕШЕНИЕ № 3 от 24.04.2017г. за определяне на изпълнител за обществена поръчка