Актуална тема » Съобщение за всички кандидати и потенциални бенефициенти от територията на „МИГ Радомир – Ковачевци – Земен”