Актуална тема » Съобщение и Заповед за прекратяване на възлагане на поръчка по Снегопочистване

Решение и Заповед за прекратяване на възлагане поръчка