» Решение и Заповед за прекратяване на възлагане поръчка

Решение и Заповед за прекратяване на възлагане поръчка