Новини » Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Земен към 31.03.2017г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета на община земен към 31.03.2017г