Общинска администрация » Кметства и кметски наместничества

Районни кметства

с.Блатешница

Кметски наместник: Тодор Игнатов

Тел.: 07741 / 24 90

с.Пещера

Кмет: Стефан Евтимов

Тел.: 07741 / 22 66

с.Жабляно

Кметски наместник: Гергана Райчева

Тел.: 07741 / 23 45

с.Враня стена

Кметски наместник: Румен Стоичков

Тел.: 07741 / 26 92

с.Калотинци/с.Раянци

Кметски наместник: Светла Тошева

Тел.: 07741 / 20 65

с.Долна Врабча/с.Смиров дол

Кметски наместник: Десислава Димитрова

Тел.: 07743 / 22 05

с.Мурено

Кметски наместник: Георги Георгиев

Тел.: 07744 / 23 10

с.Горна Глоговица/с.Одраница

Кметски наместник: Керана Стойова

Тел.: 07741 / 33 88

с.Беренде

Кметски наместник: Кирил Спиридонов

Тел.: 07744 / 22 39

с.Елов дол/Падине

Кметски наместник: Мая Петрова

Тел.: 07744 / 22 30

с.Горна Врабча

Кметски наместник: Митко Сотиров

Тел.: 07744 / 23 71

с.Габров дол

Кметски наместник: Михаил Михайлов

Тел.: 07744 / 23 21

с.Дивля

Кметски наместник: Мариана Милкова

Тел.: 07743 / 23 33