Общинска администрация » Телефонен указател и електронна поща

e-mail: obshtina_zemen@abv.bg

-

телефон: + 359 7741 / 24 94

факс: + 359 7741 / 24 62