Архив за февруари, 2017

ПОКАНА ЗА ОБЩИНСКИ СУРВАКАРСКИ ПРАЗНИК В ГР.ЗЕМЕН

четвъртък, февруари 23rd, 2017

Заповядайте на Общински сурвакарски празник на 11.03.2017 г. от 14.00 ч.пред Младежки дом в гр.Земен.
Покана за Общински сурвакарски празник гр.Земен


Касово изпълнение на Бюджета към 31.01.2017г.

понеделник, февруари 13th, 2017

Касово изпълнение на бюджета към 31.01.2017 г.


Отчет за касово изпълнение на Бюджета към 31.12.2016г.

понеделник, февруари 13th, 2017

отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31,12,2016г
BALANCE-2016-IV-6402
Обяснителна записка към годишен финансов отчет към 31.12.2016 г. 


Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Земен

четвъртък, февруари 9th, 2017

Анализа на ситуацията
Годишен план за развитие 2017г
Обобщена таблица за планираните социални услуги в община Земен
Стратегия 


Избирателни списъци за избори на народни представители на 26.03.2017 г.

сряда, февруари 8th, 2017

fspns_14-19-00-000


Поименен списък на капиталови разходи за 2017 година

вторник, февруари 7th, 2017

Поименен списък на капиталови разходи за 2017година


Разходи по бюджета на Община Земен за 2017 г.

вторник, февруари 7th, 2017

Разходи по Бюджета на Община Земен за 2017г.


Приходи по бюджета на Община Земен за 2017г.

вторник, февруари 7th, 2017

Приходи по Бюджета на Община Земен за 2017г.


БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЗЕМЕН ЗА 2017г.

вторник, февруари 7th, 2017

Бюджет на Община Земен за 2017 г.


Допълнение-Проект на правилника за организацията и дейността на общински съвет гр.Земен, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

понеделник, февруари 6th, 2017

Проект допълнение