Архив за март, 2017

Процедура за договаряне по PRAG

петък, март 24th, 2017

Община Земен публикува процедури за договаряне по PRAG  по Проект: Project name: Development of access to cultural-religious places in Zemen and Bojnik,  Project No. CB007.1.11.308, CBC Bulgaria – Serbia Programme, CCI No. 2014TC16I5CB007


Национален конкурс „Елиас Канети“ 2017 година

петък, март 24th, 2017

Национален конкурс Елиас Канети 2017г.


Обявление и Решение за откриване на обществена поръчка

понеделник, март 20th, 2017

ОБЯВЛЕНИЕ
Решение за откриване на процедура 


Община Земен публикува процедури за договаряне по PRAG

понеделник, март 20th, 2017

Община Земен публикува процедури за договаряне по PRAG  по Проект: Project name: Health paths and meetings – tourist promotion in the region, Project No. CB007.1.11.307,  CBC Bulgaria – Serbia Programme  CCI No. 2014TC16I5CB007
Документация :
307_01_Construction

307_04_Supply_furniture


Процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка

понеделник, март 20th, 2017

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

за участие в процедура Публично състезание

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина гр.Земен, СУ „Св.св.Кирил и Методий“ – гр.Земен  и социални заведения на общинска бюджетна издръжка на територията на община Земен“

Документация за участие Доставка на храни 2017


Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.

понеделник, март 20th, 2017

fpzalns_14-19-00


Община Земен, на основание чл. 19 „а“ от Наредбата за Екологичната оценка започва провеждането на консултации по изготвено Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на предварителен проект на Общ устройствен план на Община Земен.

неделя, март 19th, 2017

   Консултациите ще се провеждат в продължение на 30 /тридесет/дни от датата на обявяването на заданието. Мнения, предложения, становища и препоръки по изработеното Задание се приемат в сградата на общината всеки работен ден в обявения срок.
Характеристика на плана
Описание на физическите характеристики на плана част І
Описание на физическите характеристики на плана част ІІ
Комуникационни системи
Химично и екологично състояние на повърхностните води
Защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие
Национален план за управление на опадъците

 


Касово изпълнение на бюджета за месец февруари 2017 година.

неделя, март 19th, 2017

касово изпълнение м.02-2017


Докладна записка относно : Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Земен за 2017 г.

четвъртък, март 9th, 2017

Докладна записка


ОБЯВА

сряда, март 1st, 2017

Уважаеми съграждани,
На 02.03.2017 г. от 12.00 ч.  пред паметника на загиналите във войните в гр.Земен/паркова алея/ между Читалището и „Старото училище“,  ще бъдат поднесени венци и цветя по случай 3-ти март-Националния празник на Република България.
Заповядайте да почетем паметта на загиналите в руско-турската освободителна война.