Архив за октомври, 2017

Заповед за публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

петък, октомври 27th, 2017

Заповед № РД-214 от 27.10.2017г.


Заповед за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост.

петък, октомври 27th, 2017

Заповед РД-213 от 27.10.2017г.


Среща с Областен информационен център /ОИЦ/-Перник на 07.11.2017г.

сряда, октомври 25th, 2017

anons_Zemen_07.11.2017


Заповеди от Областна дирекция „Земеделие“-Перник

понеделник, октомври 23rd, 2017

ЗАПОВЕДИ


Изм. и допълнение на Наредба за определяне на администрирането на такси и цени на услугите на територията на Община Земен

петък, октомври 20th, 2017

Наредба за определяне размера и администрирането на такси и цени на услугите

Приложение № 1а към Наредбата

 


Тримесечни отчети за касово изпълнение към 30.09.2017г.

петък, октомври 20th, 2017

тримесечни отчети за касовото изпълнение към 30.09.2017г


Отчет за касово изпълнение на бюджета за месец септември 2017г.

вторник, октомври 10th, 2017

отчет за касово изпълнение на бюджета за м.09


Допълване на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Земен за 2017г.

понеделник, октомври 9th, 2017

Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти