Актуална тема » ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

по чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана /глава 8”а” от ЗОП/ с предмет:

Избор на изпълнител на СМР :„Реконструкция на градска улична мрежа в гр. Земен”.

PUBLI4NA_POKANA_ZA_SMR-_DF_ZEMEDELIE_МЯРКА 322

Техническа документация Улици Земен, мярка 322