Блог

РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 24.04.2017г. за определяне на изпълнител за обществена поръчка.

петък, април 21st, 2017

РЕШЕНИЕ № 3 от 24.04.2017г. за определяне на изпълнител за обществена поръчка


Протокол № 2 по чл.54, ал.7 от ППЗОП

сряда, април 19th, 2017

Протокол № 2 по чл.54, ал.7 от ППЗОП


ПРОТОКОЛ № 2 ПО ЧЛ.54, АЛ.7 ОТ ППЗОП ЗА ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ , ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ

сряда, април 19th, 2017

СЪОБЩЕНИЕ И ПРОТОКОЛ № 1 ПО ЧЛ.54, АЛ.7 ОТ ППЗОП

сряда, април 12th, 2017

Съобщение и Протокол по обявена процедура


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

сряда, април 5th, 2017

Транспорт-документи
Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка


Процедура за договаряне по PRAG

петък, март 24th, 2017

Община Земен публикува процедури за договаряне по PRAG  по Проект: Project name: Development of access to cultural-religious places in Zemen and Bojnik,  Project No. CB007.1.11.308, CBC Bulgaria – Serbia Programme, CCI No. 2014TC16I5CB007

Документация :

308_01_Construction


Обявление и Решение за откриване на обществена поръчка

понеделник, март 20th, 2017

ОБЯВЛЕНИЕ
Решение за откриване на процедура 


Община Земен публикува процедури за договаряне по PRAG

понеделник, март 20th, 2017

Община Земен публикува процедури за договаряне по PRAG  по Проект: Project name: Health paths and meetings – tourist promotion in the region, Project No. CB007.1.11.307,  CBC Bulgaria – Serbia Programme  CCI No. 2014TC16I5CB007

Документация :

307_01_Construction

307_04_Supply_furniture


Процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка

понеделник, март 20th, 2017

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

за участие в процедура Публично състезание

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина гр.Земен, СУ „Св.св.Кирил и Методий“ – гр.Земен  и социални заведения на общинска бюджетна издръжка на територията на община Земен“

Документация за участие Доставка на храни 2017


Касово изпълнение на бюджета за месец февруари 2017 година.

петък, март 10th, 2017

касово изпълнение м.02-2017