Блог

Община Земен публикува процедури за договаряне по PRAG

понеделник, март 20th, 2017

Община Земен публикува процедури за договаряне по PRAG  по Проект: Project name: Health paths and meetings – tourist promotion in the region, Project No. CB007.1.11.307,  CBC Bulgaria – Serbia Programme  CCI No. 2014TC16I5CB007

Документация :

307_01_Construction

307_04_Supply_furniture


Касово изпълнение на бюджета за месец февруари 2017 година.

петък, март 10th, 2017

касово изпълнение м.02-2017


Касово изпълнение на Бюджета към 31.01.2017г.

понеделник, февруари 13th, 2017

Касово изпълнение на бюджета към 31.01.2017 г.


Отчет за касово изпълнение на Бюджета към 31.12.2016г.

понеделник, февруари 13th, 2017

отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31,12,2016г
BALANCE-2016-IV-6402
Обяснителна записка към годишен финансов отчет към 31.12.2016 г. 


Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Земен

четвъртък, февруари 9th, 2017

Анализа на ситуацията
Годишен план за развитие 2017г
Обобщена таблица за планираните социални услуги в община Земен
Стратегия 


Поименен списък на капиталови разходи за 2017 година

вторник, февруари 7th, 2017

Поименен списък на капиталови разходи за 2017година


Разходи по бюджета на Община Земен за 2017 г.

вторник, февруари 7th, 2017

Разходи по Бюджета на Община Земен за 2017г.


Приходи по бюджета на Община Земен за 2017г.

вторник, февруари 7th, 2017

Приходи по Бюджета на Община Земен за 2017г.


БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЗЕМЕН ЗА 2017г.

вторник, февруари 7th, 2017

Бюджет на Община Земен за 2017 г.


Обществена поръчка с предмет:“Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Земен, за зимен експлоатационен сезон – 2016/2017 г., включително до 31.12.2017 г., по обособени позиции“

понеделник, декември 19th, 2016

Документация:

Снегопочистване – Земен – 2016

Протокол комисия зимно снегопочистване