Блог

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА М.АПРИЛ 2017г.

вторник, май 9th, 2017

Касово изпълнение на бюджета – за м.04


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЕМЕН.

петък, май 5th, 2017

МОТИВИ към проект на Наредба


РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 24.04.2017г. за определяне на изпълнител за обществена поръчка.

петък, април 21st, 2017

РЕШЕНИЕ № 3 от 24.04.2017г. за определяне на изпълнител за обществена поръчка


Протокол № 2 по чл.54, ал.7 от ППЗОП

сряда, април 19th, 2017

Протокол № 2 по чл.54, ал.7 от ППЗОП


ПРОТОКОЛ № 2 ПО ЧЛ.54, АЛ.7 ОТ ППЗОП ЗА ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ , ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ

сряда, април 19th, 2017

СЪОБЩЕНИЕ И ПРОТОКОЛ № 1 ПО ЧЛ.54, АЛ.7 ОТ ППЗОП

сряда, април 12th, 2017

Съобщение и Протокол по обявена процедура


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

сряда, април 5th, 2017

Транспорт-документи
Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка


Процедура за договаряне по PRAG

петък, март 24th, 2017

Община Земен публикува процедури за договаряне по PRAG  по Проект: Project name: Development of access to cultural-religious places in Zemen and Bojnik,  Project No. CB007.1.11.308, CBC Bulgaria – Serbia Programme, CCI No. 2014TC16I5CB007

Документация :

308_01_Construction


Обявление и Решение за откриване на обществена поръчка

понеделник, март 20th, 2017

ОБЯВЛЕНИЕ
Решение за откриване на процедура 


Община Земен публикува процедури за договаряне по PRAG

понеделник, март 20th, 2017

Община Земен публикува процедури за договаряне по PRAG  по Проект: Project name: Health paths and meetings – tourist promotion in the region, Project No. CB007.1.11.307,  CBC Bulgaria – Serbia Programme  CCI No. 2014TC16I5CB007

Документация :

307_01_Construction

307_04_Supply_furniture