Блог

КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2017г.

четвъртък, юли 20th, 2017

Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2017г


КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 31.05.2017г.

понеделник, юни 12th, 2017

Касово изпълнение на бюджета към 31.05.2017г


ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА М.АПРИЛ 2017г.

вторник, май 9th, 2017

Касово изпълнение на бюджета – за м.04


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЕМЕН.

петък, май 5th, 2017

МОТИВИ към проект на Наредба


РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 24.04.2017г. за определяне на изпълнител за обществена поръчка.

петък, април 21st, 2017

РЕШЕНИЕ № 3 от 24.04.2017г. за определяне на изпълнител за обществена поръчка


Протокол № 2 по чл.54, ал.7 от ППЗОП

сряда, април 19th, 2017

Протокол № 2 по чл.54, ал.7 от ППЗОП


ПРОТОКОЛ № 2 ПО ЧЛ.54, АЛ.7 ОТ ППЗОП ЗА ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ , ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ

сряда, април 19th, 2017

СЪОБЩЕНИЕ И ПРОТОКОЛ № 1 ПО ЧЛ.54, АЛ.7 ОТ ППЗОП

сряда, април 12th, 2017

Съобщение и Протокол по обявена процедура


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

сряда, април 5th, 2017

Транспорт-документи
Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка


Процедура за договаряне по PRAG

петък, март 24th, 2017

Община Земен публикува процедури за договаряне по PRAG  по Проект: Project name: Development of access to cultural-religious places in Zemen and Bojnik,  Project No. CB007.1.11.308, CBC Bulgaria – Serbia Programme, CCI No. 2014TC16I5CB007

Документация :

308_01_Construction