Новини

ХХХІV НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ“ СТАРА ЗАГОРА 2017

четвъртък, май 25th, 2017

Национален младежки конкурс за поезия


Изследване на костна плътност за остеопороза в гр.Земен

сряда, май 17th, 2017

ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОСТНА ПЛЪТНОСТ


Покана за Традиционен събор „Земенски манастир“

петък, май 12th, 2017

ПОКАНА


Покана за концерт на 9 май

вторник, май 9th, 2017

Покана_Земен (1)


ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА М.АПРИЛ 2017г.

вторник, май 9th, 2017

Касово изпълнение на бюджета – за м.04


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЕМЕН.

петък, май 5th, 2017

МОТИВИ към проект на Наредба


Прекратяване на обществена поръчка с предмет: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортна схема на Община Земен по обособени позиции“.

четвъртък, април 27th, 2017

Решение № 4


Дирекция „Бюро по труда“ гр.Перник -Свободни работни места към 24.04.2017г.

понеделник, април 24th, 2017

Free_SRM_24.04


РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 24.04.2017г. за определяне на изпълнител за обществена поръчка.

петък, април 21st, 2017

РЕШЕНИЕ № 3 от 24.04.2017г. за определяне на изпълнител за обществена поръчка


Дирекция “Бюро по труда”- Перник провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица.

петък, април 21st, 2017

Pril_2_Info_merki_04_2017