Новини

Национален конкурс „Елиас Канети“ 2017 година

четвъртък, март 23rd, 2017

Национален конкурс Елиас Канети 2017г.


Община Земен публикува процедури за договаряне по PRAG

понеделник, март 20th, 2017

Община Земен публикува процедури за договаряне по PRAG  по Проект: Project name: Health paths and meetings – tourist promotion in the region, Project No. CB007.1.11.307,  CBC Bulgaria – Serbia Programme  CCI No. 2014TC16I5CB007

Документация :

307_01_Construction

307_04_Supply_furniture


Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.

сряда, март 15th, 2017

fpzalns_14-19-00


Община Земен, на основание чл. 19 „а“ от Наредбата за Екологичната оценка започва провеждането на консултации по изготвено Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на предварителен проект на Общ устройствен план на Община Земен.

сряда, март 15th, 2017

   Консултациите ще се провеждат в продължение на 30 /тридесет/дни от датата на обявяването на заданието. Мнения, предложения, становища и препоръки по изработеното Задание се приемат в сградата на общината всеки работен ден в обявения срок.
Характеристика на плана
Описание на физическите характеристики на плана част І
Описание на физическите характеристики на плана част ІІ
Комуникационни системи
Химично и екологично състояние на повърхностните води
Защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие
Национален план за управление на опадъците


 


Касово изпълнение на бюджета за месец февруари 2017 година.

петък, март 10th, 2017

касово изпълнение м.02-2017


Докладна записка относно : Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Земен за 2017 г.

четвъртък, март 9th, 2017

Докладна записка


ПОКАНА ЗА ОБЩИНСКИ СУРВАКАРСКИ ПРАЗНИК В ГР.ЗЕМЕН

четвъртък, февруари 23rd, 2017

Заповядайте на Общински сурвакарски празник на 11.03.2017 г. от 14.00 ч.пред Младежки дом в гр.Земен.
Покана за Общински сурвакарски празник гр.Земен


Касово изпълнение на Бюджета към 31.01.2017г.

понеделник, февруари 13th, 2017

Касово изпълнение на бюджета към 31.01.2017 г.


Отчет за касово изпълнение на Бюджета към 31.12.2016г.

понеделник, февруари 13th, 2017

отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31,12,2016г
BALANCE-2016-IV-6402
Обяснителна записка към годишен финансов отчет към 31.12.2016 г. 


Избирателни списъци за избори на народни представители на 26.03.2017 г.

сряда, февруари 8th, 2017

fspns_14-19-00-000