Новини

Месечен отчет за касово изпълнение към 28.02.2018г.

понеделник, март 12th, 2018

месечен отчет за касово изпълнение 28.02.2018


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ-Агенция по заетостта

четвъртък, февруари 22nd, 2018

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е


БЮДЖЕТ 2018 ГОДИНА

вторник, февруари 20th, 2018

Budget_2018_6402


Обява за събиране на оферти за избор на изпълнител за организиране на посещение в Община Морес, Италия в изпълнение на проект № BG05M9OP001-4.001-0163-C01

петък, февруари 16th, 2018

ОБЯВА за участие в общестевна поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Образци
Указания за участие организиране на посещение Италия


Докладна записка от Димитър Сотиров във връзка с допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Земен за 2018г.

понеделник, февруари 12th, 2018

Докладна Записка и Годишна програма


ДОКЛАД за постъпили заявления по ЗДОИ даден достъп до обществена информация и направен отказ за даване достъп до обществена информация за 2017 г.

понеделник, февруари 12th, 2018

Доклад


Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2018г.

петък, февруари 9th, 2018

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2018г.


Бюджет на Община Земен за 2018 година.

сряда, февруари 7th, 2018

Бюджет_2018_6402


Покана за набиране на целева група по проект „Походът на обичаите“финансиран по ОП „РЧР“ 2014-2020.

понеделник, февруари 5th, 2018

ПОКАНА


Съобщение относно :Публично обявяване на заявление от управителя на „ВиК“ ООД гр.Перник

четвъртък, януари 25th, 2018

Съобщение