Обяви

БЮДЖЕТ 2018 ГОДИНА

вторник, февруари 20th, 2018

Budget_2018_6402


Обява за събиране на оферти за избор на изпълнител за организиране на посещение в Община Морес, Италия в изпълнение на проект № BG05M9OP001-4.001-0163-C01

петък, февруари 16th, 2018

ОБЯВА за участие в общестевна поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Образци
Указания за участие организиране на посещение Италия


ДОКЛАД за постъпили заявления по ЗДОИ даден достъп до обществена информация и направен отказ за даване достъп до обществена информация за 2017 г.

понеделник, февруари 12th, 2018

Доклад


Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2018г.

петък, февруари 9th, 2018

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2018г.


Бюджет на Община Земен за 2018 година.

сряда, февруари 7th, 2018

Бюджет_2018_6402


Покана за набиране на целева група по проект „Походът на обичаите“финансиран по ОП „РЧР“ 2014-2020.

понеделник, февруари 5th, 2018

ПОКАНА


Съобщение относно :Публично обявяване на заявление от управителя на „ВиК“ ООД гр.Перник

четвъртък, януари 25th, 2018

Съобщение


Заповед за дължими суми за общински пътища за стопанската 2017/2018 г.

петък, януари 5th, 2018

Заповед05012018


Покана за запознаване с основните показатели на Проекта за бюджет на Община Земен за 2018 година

четвъртък, декември 21st, 2017

ПОКАНА


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Земен

петък, декември 15th, 2017

Годишна програма