Обяви

Тримесечни отчети за касово изпълнение към 30.09.2017г.

петък, октомври 20th, 2017

тримесечни отчети за касовото изпълнение към 30.09.2017г


Отчет за касово изпълнение на бюджета за месец септември 2017г.

вторник, октомври 10th, 2017

отчет за касово изпълнение на бюджета за м.09


Допълване на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Земен за 2017г.

понеделник, октомври 9th, 2017

Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти


Допълване на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост

четвъртък, септември 21st, 2017

Допълване на годишна програма за управление и разпореждане с имоти


Общинска социално-превантивна програма с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Земен за периода 01.09.2017г.-30.06.2018г.

понеделник, септември 18th, 2017

Общинска- социално превантивна програма


ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО

сряда, септември 13th, 2017

Уважаеми съграждани


ОДИТНО СТАНОВИЩЕ

четвъртък, септември 7th, 2017

Одитно становище на Годишния финансов отчет на Община Земен за 2016г.
одитно становище

 


ОДИТЕН ДОКЛАД

четвъртък, септември 7th, 2017

Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит  на Годишния финансов отчет  на Община Земен за 2016 г.
одитен доклад


ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА М.АВГУСТ 2017Г.

четвъртък, септември 7th, 2017

1.Отчет за касово изпълнение на бюджета- месец август 2017г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за м.август


Дирекция „Бюро по труда“ уведомява работодателите , че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ през м.септември

петък, септември 1st, 2017

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА- Д“БТ“-гр.Перник
ОБЯВА