Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ : Предварителен проект на Общ устройствен план на община Земен и Екологична оценка към него

вторник, ноември 14th, 2017

Съобщение за провеждане на консултации за ОУП и ЕО

_ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОУПОЗМ (2)

ДЕО

 


Отчет за касово изпълнение на бюджета за месец октомври 2017година

сряда, ноември 8th, 2017

Отчет за касово изпълнение на бюджета за м.10


ПОКАНА ЗА ОСВЕЩАВАНЕ НА СВЕТИЯ КРЪСТ ГОСПОДЕН НАД ГРАД ЗЕМЕН И ДЕН НА ПЛОДОРОДИЕТО НА 11.11.2017г.

петък, ноември 3rd, 2017

ПОКАНА КУЛИНАРНО ИЗЛОЖЕНИЕ


ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ГР.ПЕРНИК

четвъртък, ноември 2nd, 2017

Общинска служба по земеделие


Заповед за публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

петък, октомври 27th, 2017

Заповед № РД-214 от 27.10.2017г.


Заповед за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост.

петък, октомври 27th, 2017

Заповед РД-213 от 27.10.2017г.


Среща с Областен информационен център /ОИЦ/-Перник на 07.11.2017г.

сряда, октомври 25th, 2017

anons_Zemen_07.11.2017


Заповеди от Областна дирекция „Земеделие“-Перник

понеделник, октомври 23rd, 2017

ЗАПОВЕДИ


Изм. и допълнение на Наредба за определяне на администрирането на такси и цени на услугите на територията на Община Земен

петък, октомври 20th, 2017

Наредба за определяне размера и администрирането на такси и цени на услугите

Приложение № 1а към Наредбата

 


Тримесечни отчети за касово изпълнение към 30.09.2017г.

петък, октомври 20th, 2017

тримесечни отчети за касовото изпълнение към 30.09.2017г