Актуална тема

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2017г.

вторник, януари 16th, 2018

касово изпълнение към 31.12.2017г.


Заповед за дължими суми за общински пътища за стопанската 2017/2018 г.

петък, януари 5th, 2018

Заповед05012018


Първо информационно събитие по проект BG05M9OP001-4.001-0163-C01 „Походът на обичаите“

четвъртък, януари 4th, 2018

Информационно събитие


Покана за запознаване с основните показатели на Проекта за бюджет на Община Земен за 2018 година

четвъртък, декември 21st, 2017

ПОКАНА


Дирекция Бюро по Труда гр.Перник обявява свободни работни места за селскостопански работници в Испания и Португалия

понеделник, декември 11th, 2017

Прессъобщение


Отчет за касово изпълнение към 30.11.2017г.

четвъртък, декември 7th, 2017

Отчет за касово изпълнение към 30.11.2017г.


Проект – План – сметка за необходимите разходи за битови отпадъци за 2018 г.

сряда, декември 6th, 2017

План-сметка за 2018г.


Община Земен спечели проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

петък, декември 1st, 2017

Информация спечелен проект


Съобщение и Заповед за прекратяване на възлагане на поръчка по Снегопочистване

четвъртък, ноември 23rd, 2017

Решение и Заповед за прекратяване на възлагане поръчка


Заповед на Областна дирекция „Земеделие“-Перник за с.Горна Глоговица

четвъртък, ноември 16th, 2017

Заповед за масив с.Горна Глоговица