Актуална тема

ОДИТНО СТАНОВИЩЕ

четвъртък, септември 7th, 2017

Одитно становище на Годишния финансов отчет на Община Земен за 2016г.
одитно становище

 


ОДИТЕН ДОКЛАД

четвъртък, септември 7th, 2017

Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит  на Годишния финансов отчет  на Община Земен за 2016 г.
одитен доклад


ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА М.АВГУСТ 2017Г.

четвъртък, септември 7th, 2017

1.Отчет за касово изпълнение на бюджета- месец август 2017г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за м.август


Дирекция „Бюро по труда“ уведомява работодателите , че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ през м.септември

петък, септември 1st, 2017

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА- Д“БТ“-гр.Перник
ОБЯВА


ЗАПОВЕД № РД-184/31.08.2017г. ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

четвъртък, август 31st, 2017

Заповед за публичен търг с тайно наддаване


Министерство на земеделието , храните и горите- Обява на основание чл.72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ

сряда, август 16th, 2017

Обява-чл.72-2017

ползване 2017-2018


КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.07.2017г.

сряда, август 9th, 2017

Касово изпълнение на бюджета към 31.07.2017г


ОБЩИНА ЗЕМЕН ВЪВЕЖДА КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

вторник, август 8th, 2017

Комплексно административно обслужване


ПОКАНА ЗА ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР „ПАНТЕЛЕ“ ГР.ЗЕМЕН

петък, юли 28th, 2017

На 05.08.2017г. ще се проведе традиционен събор „Пантеле“ гр.Земен

Поздравителен концерт с участието на Румяна Попова и Елица Тодорова  от 19.00 ч.на площад „Клинка“ гр.Земен
Празнична заря и фойерверки от 21.15 ч.- 21.30 ч.

Заповядайте!


КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2017г.

четвъртък, юли 20th, 2017

Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2017г

ползване 2017-2018