e-Услуги » Достъп до информация

Цени, определени със Заповед 10/10.01.2001 г. на Министъра на финансите, както следва:


1. CD – един брой – 5.00 лв.
2. Електронна поща – 1 МВ – 0.30 лв.; заплаща се всеки започнат мегабайт и се използва за информация съществуваща в електронен вид;
3. Дискета – 1 брой – 1.20 лв;
4. Видеокасета – един брой плюс стойността на записа, изчислена в минута запис – 4.90 лв. + 0.25 лв. на минута;
5. Аудиокасета –  един брой плюс стойността на записа, изчислена в минута запис – 1.60 лв. + 0.25 лв. на минута;
6. Разпечатване – една страница ( А4 ) – 0.12 лв;
7. Копие – една страница ( А4 ) – 0.09 лв;
8. Устна справка – за 15 минути – 1.50 лв;
9. Писмена справка – една страница ( А4 ) – 1.59 лв;
10. Факс – една страница (А4) – 0.60 лв.

ВАЖНО: Този формуляр е с неофициален характер и няма доказателствена стойност!


Заявление за достъп до обществена информация


[contact-form 5 „Заявление за достъп до обществена информация“]