e-Услуги » Други е-услуги

Електронни услуги на НОИ
За да използвате електронните услуги на Националния Осигурителен Институт посетете сайта на адрес
http://www.nssi.bg и изберете от менюто в ляво – „Е-услуги“

Електронни услуги на НАП
Електронните услуги на Националната Агенция за Приходите са достъпни през техният портал на адрес:
http://www.nap.bg

–-

Регистър на обществените поръчки
Услугата е предоставена от Агенцията за обществени поръчки и позволява търсене и проверка на данните на дадена обществена поръчка. Регистъра обхваща обществените поръчки от всички институции в България.
http://www.aop.bg

Национален концесионен регистър
Справки в Националния концесионен регистър може да направите на следния адрес
http://www.ncr.government.bg