e-Услуги » Приемен ден

Приемния ден на Кмет на Община Земен е всяка сряда.