e-Услуги » Сигнали за корупция

Пощенска кутия за сигнали срещу корупция в общинска администрация

ВАЖНО: Този формуляр е с неофициален характер и няма доказателствена стойност!Гарантираме защита на личните Ви данни!

До Кмета на град Земен

[contact-form 3 „Сигнали за корупция“]