Населени места

Гр.Земен

с.Жабляно

с.Блатешница

с.Пещера

с.Враня стена

с.Калотинци

с.Раянци

с.Дивля

с.Горна Глоговица

с.Одраница

с.Горна Врабча

с.Долна Врабча

с.Смиров дол

с.Мурено

с.Елов дол

с.Падине

с.Габров дол

с.Беренде