Адрес:


2440 гр. Земен,

Община Земен,

област Перник

ул.”Христо Ботев” № 3

e-mail: obshtina_zemen@abv.bg

web: zemen-bg.com

телефон: + 359 7741 / 24 94 - централа

факс: + 359 7741 / 24 62

+359 7741 / 24 94 - Кмет - Димитър Сотиров

+359 7741 / 24 77 - Заместник кмет - Димитър Боянов

+359 7741 / 24 94 - Заместник кмет - Даниела Владимирова

+359 7741 / 24 94 - Росица Анева - Секретар на Община Земен

+359 7741 / 20 41 - Директор на Дирекция "ФСД и АО" - Петранка Райчева

+359 7741 / 24 94 - Председател на Общински съвет - Румен Василев

+359 7741 / 24 94 - Отдел "Адимистративно обслужване"

+359 7741 / 23 27 - Отдел "Метни данъци и такси"

+359 7741 / 21 30 - Общинска собственост

+359 7741 / 22 19 - Отдел "Архитектура и строителство, ТСУ и БКС"


Център за услуги и информация на гражданите

Адрес: община Земен, гр. Земен, ул.”Земенски манастир” № 20.

Ел. поща: kao_zemen@abv.bg      

Тел.за връзка: 07741/2184 и 07741/2494

Факс: 07741/2462

Работно време: от 08:30 до 17:30 часа без прекъсване


КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА:

+359 7741 / 24 90 - с.Блатешница

+359 7741 / 22 66 -  с.Пещера

+359 7741 / 23 45 -  с.Жабляно

+359 7741 / 26 92 -  с.Враня стена

+359 7741 / 20 65 - с.Калотинци/с.Раянци

+359 7743 / 22 05 - с.Долна Врабча/с.Смиров дол

+359 7744 / 23 10 - с.Мурено

+359 7741 / 33 88 - с.Горна Глоговица/с.Одраница

+359 7744 / 22 39 - с.Беренде

+359 7744 / 22 30 - с.Елов дол/Падине

+359 7744 / 23 71 - с.Горна Врабча

+359 7744 / 23 21 - с.Габров дол

+359 7743 / 23 33 - с.Дивля


ПОЛЕЗНИ КОНТАКТИ В ГР. ЗЕМЕН:

+359 7741 / 24 61 - Полицейско управление гр. Земен

+359 7741 / 24 59 - Пожарна гр. Земен

+359 7741 / 24 63 - Пощенска станция гр. Земен

+359 7741 / 20 86 - Дирекция "Социална закрила" гр. Земен

+359 7741 / 21 62 - Поземлена комисия гр. Земен

+359 7741 / 20 35 - Банка "ДСК" гр. Земен

+359 7741 / 97 40 - СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Земен

+359 7741 / 22 79 - ОДЗ гр. Земен

+359 886 / 177 098 - Читалище гр. Земен


ЖП гара гр. Земен

+359 7741 / 22 28 - Товарни превози

+359 884 / 259 610 - Билетна каса

+359 884 / 114 782 - Ръководител движение