Честване на 90 години от създаването на Народно читалище „Христо Ботев - 1928”


Място: 

с.Габров дол, общ.Земен, обл.Перник

Организатор/и:

Народно читалище „Христо Ботев - 1928”

За контакти:

М. Михайлов - 0899732477