Секции на територията на общината

                                                                                                                     

№  
№ на СИК

Населено място

1

141900001

гр. Земен

Читалище „Светлина”,
ул. Земенски манастир № 61

2

141900002

гр. Земен

Клуб на пенсионера,  
ул. Земенски манастир № 47

3

141900003

гр. Земен

СОУ „Св.Св. Кирил и Методий" ул. Груйова № 47

4

141900004

с. Блатешница

Кметско наместничество

5

141900005

с. Жабляно

Кметско наместничество

6

141900006

с. Пещера

Кметско наместничество

7

141900007

с. Враня стена

Кметско наместничество

8

141900008

с. Калотинци и
с. Раянци

Кметско наместничество
с. Калотинци

9

141900009

с. Дивля

Кметско наместничество

10

141900010

с. Горна Глоговица,
с. Одраница

Кметско наместничество
с. Горна Глоговица

11

141900011

с. Горна Врабча,
с. Долна Врабча и
с. Смиров дол

Кметско наместничество
с. Горна Врабча

12

141900012

с. Мурено

Кметско наместничество

13

141900013

с. Елов дол и
с. Падине

Кметско наместничество
с. Елов дол

14

141900014

с. Габров дол и
с. Беренде

Кметско наместничество
с. Габров дол

15

141900015

гр. Земен

 Подвижна избирателна секция