Община Земен

Община Земен се намира в Западна България и е една от съставните общини на Област Перник.
Общината е разположена в югозападната част на Област Перник и попада в историко-географската област Краище. С площта си от 247,077 km2 заема 5-о място сред 6-те общините на областта, което съставлява 10,32% от територията на областта. Границите ѝ са следните:
на северозапад – община Трън;
на север – община Брезник;
на изток – община Ковачевци;
на югоизток – община Радомир;
на югозапад – община Кюстендил, Област Кюстендил;
на запад – община Трекляно, Област Кюстендил.

Bulgaria_Zemen_Municipality_geographic_map_bg.svg.png