Избирателни списъци

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021 год.

fspns_14-19-00-000.pdf

fspnsf_14-19-00-000.pdf