Избирателни списъци

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

fspprns_14-19-00-000.pdf.pdf

fspprnsf_14-19-00-000.pdf.pdf


ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

за произвеждане на избори за народни представители на 11.07.2021 год.

fspns_14-19-00-000.pdf

fspnsf_14-19-00-000.pdfПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021 год.

fspns_14-19-00-000.pdf

fspnsf_14-19-00-000.pdf