Населени места

гр. Земен

с. Жабляно

с. Блатешница

с. Пещера

с. Враня стена

с. Калотинци

с. Раянци

с. Дивля

с. Горна Глоговица

с. Одраница

с. Горна Врабча

с. Долна Врабча

с. Смиров дол

с. Мурено

с. Елов дол

с. Падине

с. Габров дол

с. Беренде


с. Жабляно
Жабляно е село в Западна България. Намира се в община Земен, област Перник.
Отстои на 6 км. североизточно от гр. Земен и на 39 км. югозападно от гр. Перник. Столицата София е на 66 км. североизточно.
Разположено е в планински регион в полите на Конявската планина, а надморската му височина е 659 м. Климатът е умерен под влиянието на нископланинския релеф. Характеризира се със студени зими и сравнително топли лета.
Селото е електрифицирано и водоснабдено. До него има ж.п. транспорт.
Постоянното население наброява около 180 души.
Тук функционират кметско наместничество, магазин и кръчма. Най-близките учебни заведения, както и медицинска помощ може да получите на територията на гр. Земен. 

с. Блатешница
Блатешница е село в Западна България. Намира се в община Земен, област Перник.
Отстои на 5 км. югоизточно от гр. Земен и на 46 км. югозападно от гр. Перник. Столицата София отстои на 81 км. североизточно.
Намира се в полузатворена котловина в полите на Риша планина, която е част от Конявската планина. Надморската му височина е 772 м. Климатът попада под влиянието на нископланинския релеф и се характеризира със студени зими и топли лета.
Изградени са водопреносна и електропреносна мрежи.
Постоянното население наброява около 120 души.
Тук функционират кметско наместничество, магазин, читалище с библиотека и кръчма. Най-близките общопрактикуващ лекар и стоматолози са на територията на гр. Земен, където работят също детска градина и училище. 

с. Пещера
Пещера е село в Западна България. Намира се в община Земен, област Перник.
В България има още две населени места със същото наименование – гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик и с. Пещера, община Смолян, област Смолян.
Отстои на 3 км. северно от гр. Земен и на 46 км. югозападно от гр. Перник. Столицата София е на 73 км. североизточно.
Разположено е в планински район, а надморската му височина е между 599 и 1200 м. Климатът е умереноконтинентален под влиянието на планинския релеф и се характеризира със студена зима и топло лято.
Постоянното население наброява около 169 души.

с. Враня стена
Враня стена е село в Западна България. Намира се в община Земен, област Перник.
Отстои на 6 км. северно от гр. Земен и на 47 км. югозападно от гр. Перник. Столицата София е на 74 км. североизточно.
Неговите 22 махали са разпръснати по северния склон на Земенска планина и по южния склон на Рудини планина, а надморската му височина е 727 м. Климатът е умереноконтинентален под влиянието на планинския релеф и се характеризира със студена зима и топло лято.
Постоянното население наброява около 69 души.
В селото работят кметско наместничество, читалище и смесен магазин. Най-близките учебни и здравни заведения са на територията на гр. Земен, а болница има в гр. Перник.

с. Калотинци
Калотинци е село в Западна България. Намира се в община Земен, област Перник.
Отстои на 9 км. северозападно от гр. Земен и на 52 км. югозападно от гр. Перник. Съседното село Враня стена е на 3 км. югоизточно, а столицата София е на 79 км. североизточно.
Разположено е в планински район, а надморската му височина е 716 м. Климатът е умереноконтинентален под влиянието на планинския релеф и се характеризира със студена зима и топло лято.
Наблизо протичат реките Треклянска и Дивлянска, които се вливат в центъра на селото и образуват един от големите притоци на р. Струма.
Постоянното население наброява около 101 души. Основен поминък са животновъдството и растениевъдството. Реките са богати на пъстърва – балканска и американска. Горите се обитават от елени, диви котки и глигани, което ги прави добро място за ловен туризъм.

с. Раянци
Раянци е село в Западна България. Намира се в община Земен, област Перник.
Отстои на 5 км. западно от с. Калотинци, на 13 км. северозападно от гр. Земен и на 56 км. югозападно от гр. Перник. Столицата София е на 81 км. североизточно.
Разположено е в планински район, а надморската му височина е 724 м. Климатът е умереноконтинентален под влиянието на планинския релеф и се характеризира със студена зима и топло лято. Наблизо протичат реките Треклянска и Дивлянска.
Постоянното население наброява около 26 души.

с. Дивля
Дивля е село в Западна България. Намира се в община Земен, област Перник.
Отстои на 14 км. северозападно от гр. Земен и на 57 км. западно от гр. Перник. Столицата София е на 84 км. североизточно.
Разположено е в планински район, а надморската му височина е 644 м. Климатът е умереноконтинентален и се характеризира със студена зима, докато летата са топли.
Постоянното население наброява около 170 души.

с. Горна Глоговица
Горна Глоговица е село в Западна България. Намира се в община Земен, област Перник.
Отстои на 20 км. северно от гр. Земен и на 62 км. западно от гр. Перник. Село Дивля е на 5 км. южно, а столицата София е на 89 км. североизточно.
Разположено е в планински район, а надморската му височина достига 1034 м. Климатът е умереноконтинентален, но попада под влиянието на планинския релеф и се характеризира със студена зима и топло лято.
Постоянното население на селото е около 90 души.

с. Одраница
Отстои на 6 км северозападно от село Горна Глоговица и на 68 км. западно от гр. Перник. Съседното село Докьовци е на 9 км. в същата посока. Столицата София е на 95 км. източно.
Разположено е в планински район, а надморската му височина достига 901 м. Климатът е умереноконтинентален, но попада под влиянието на планинския релеф и се характеризира със студена зима и топло лято. Най-много валежи има през месеците май и юни.
Постоянното население наброява около 25 души.

с. Горна Врабча
Отстои на 17 км. северно от гр. Земен и на 39 км. западно от гр. Перник. Село Дивля е на 9 км. югозападно, столицата София е на 70 км. североизточно.
Намира се в планински район, а къщите са разпръснати по хълмовете на планината Рудини на надморска височина от около 862 м. Климатът е умереноконтинентален и се характеризира с топли лета и студени зими.
Постоянното население наброява около 80 души.

с. Долна Врабча
Долна врабча е село в Западна България. Намира се в община Земен, област Перник.
Отстои на 13 км. северно от гр. Земен и на 46 км. югозападно от гр. Перник. Съседните села Смиров дол и Дивля са на 1 км. северно и на 8 км. северозападно. Столицата София е на 84 км. североизточно.
Разположено е в планински район, в полите на планината Краище, а надморската му височина е 894 м. Климатът е умереноконтинентален и се характеризира със студена зима, докато летата са топли.
Постоянното население наброява 24 души.

с. Смиров дол
Отстои на 12 км. северно от гр. Земен и на 45 км. югозападно от гр. Перник. Съседните села Долна Врабча и Дивля са на 1 км. северно и на 7 км. северозападно. Столицата София е на 83 км. североизточно.
Разположено е в планински район, в полите на планината Краище, а надморската му височина е 802 м. Климатът е умереноконтинентален и се характеризира със студена зима, докато летата са топли.
Смиров дол е типичното малко планински селце – разделено е на махали от по четири-пет къщи.
Постоянното население наброява 11 души.

с. Мурено
Отстои на 19 км. северно от гр. Земен и на 36 км. западно от гр. Перник. Село Дивля е на 11 км. югоизточно, а столицата София е на 67 км. североизточно.
Намира се в планински район в подножието на Руйско-Верилската планина, а надморската му височина е 833 м. Климатът е умереноконтинентален и се характеризира със студена зима и топло лято.
Постоянното население е около 98 души.

с. Елов дол

Отстои на 21 км. северно от гр. Земен, на 33 км. западно от гр. Перник, на 60 км. северно от гр. Кюстендил.
В България има още едно населено място, носещо името Еловдол - в общ. Ботевград, област София.
Намира се в западна България, в Руйско-Верилската планина, на надморска височина от около 700 м. В близост протича р. Светля.
Климатът е умереноконтинентален. Зимата е студена, със средни януарски температури около -3,6 С. Летата са топли, със средни юлски температури 22 С.
Селото е с поддържана инфраструктура. Изградени са водоснабдителна, електропреносна и съобщителна мрежи. Липсва канализационна мрежа.
Тук функционира читалище Светлина. Средно общообразователно училище “Св. св. Кирил и Методий” в град Земен, е единственото училище на територията на общината.
Постоянното население наброява около 140 души.

с. Падине
Падине е село в община Земен, област Перник.
Отстои на 58 км. западно от гр. София. Надморска височина между 700 и 999 м.
Постоянното население наброява около 15 души.

с. Габров дол
Отстои на 27 км. северно от гр. Земен и на 28 км. западно от гр. Перник. Съседните села Гигинци и Беренде са съответно на 3 км. североизточно и на 3 км. югоизточно, а село Ноевци е на 9 км. североизточно. Столицата София е на 67 км. в същата посока.
Разположено е в планински район, в подножието на планина Черна (Църна) гора, а надморската му височина достига 866 м. Климатът е умерен под влиянието на нископланинския релеф. Характеризира се със студени зими и сравнително топли лета.
Постоянното население наброява около 82 души. Има изградени водопреносна и електропреносна мрежи.

с. Беренде
Беренде е село в Западна България. Намира се в община Земен, област Перник.
В страната има още едно населено място със същото наименование в община Драгоман, Софийска област.
Отстои на 30 км. северно от гр. Земен и на 31 км. западно от гр. Перник. Село Ноевци е на 12 км. североизточно. Столицата София е на 62 км. източно.
Разположено е в планински район, в подножието на планина Черна (Църна) гора, а надморската му височина е от 700 до 999 м. Климатът е умерен под влиянието на нископланинския релеф. Характеризира се със студени зими и сравнително топли лета.
Постоянното население наброява около 69 души.
Тук функционират кметство, читалище и магазин.
Паметник на героите във войните е издигнат в двора на бившето училище.