Населени места

гр. Земен

с. Жабляно

с. Блатешница

с. Пещера

с. Враня стена

с. Калотинци

с. Раянци

с. Дивля

с. Горна Глоговица

с. Одраница

с. Горна Врабча

с. Долна Врабча

с. Смиров дол

с. Мурено

с. Елов дол

с. Падине

с. Габров дол

с. Беренде