Планове

В този раздел ще намерите информация за плановете на община Земен.

Общински план за развитие на Община Земен 2014-2020г..pdf