ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЗЕМЕН 

СТЕФАН ХРИСТОВ МАРИНОВ

Контакти :
2440 - гр. Земен
ул. "Земенски манастир" № 20
телефон за връзка: 0884 18 10 80; 0878 22 28 28
e-mail:  stefan.marinof@abv.bg; os_zemen@abv.bg

ПРИЕМЕН ДЕН
Всеки вторник от 09.00 часа до 13.00 часа

по Чл.25 от ЗМСМА,  Председателят на съвета:
свиква съвета на заседание;
ръководи подготовката на заседанията на съвета;
ръководи заседанията на съвета;
координира работата на постоянните комисии;
подпомага съветниците в тяхната дейност;
представлява съвета пред  външни лица и организации.СТЕФАН ХРИСТОВ МАРИНОВ

Роден на 21.10.1957г. в гр. Луковит, обл. Ловеч.

Завършва основното си образование в родното си село Карлуково, след което учи в „ТАТ” гр. Плевен и Висше образование - степен Бакалавър във „Висше училище по телекомуникации” през 2003г.

От 1982г. живее и работи в гр. Земен, като 30 години работи в системата на БТК - Виваком.

Стефан Маринов е с богата политическа и синдикална кариера. Шести мандат е общински съветник 1991-1995г., 1999-2003г., 2003-2007г., 2007-2011г., 2015-2019г., 2019-2023г., от който - три мандата е Председател на Общински съвет, 2003-2007г., 2007-2011г. и настоящия мандат 2019-2023г.

Активно участва в политическия живот на Общинско, Областно и Национално ниво.

През 1990г. е един от основателите на БСДП в Община Земен, която по това време е в редиците на движението СДС. Когато СДС се преобразува в политическа партия става член на СДС. През 1999г. е избран за Председател на Общинското ръководство на СДС и до момента оглавява Общинската организация. Член е на Областното ръководство на СДС, а от 2007г. е член и на НС /Национален съвет / на СДС.

От 1990г. членува в синдиката на “КТ Подкрепа“, като от 1999г. до момента е избиран за регионален секретар към СРС „Подкрепа“ Перник.

Дългогодишен футболен съдия, като в момента е Председател на футболно съдийската колегия в гр. Перник.