Полезна информация

ПОЛЕЗНИ КОНТАКТИ В ГР. ЗЕМЕН:
+359 7741 / 24 61 - Полицейско управление гр. Земен
+359 7741 / 24 59 - Пожарна гр. Земен
+359 7741 / 24 63 - Пощенска станция гр. Земен
+359 7741 / 21 45 - "ВиК" ООД - гр. Земен 
+359 7741 / 23 18 - Държавно горско стопанство гр. Земен
 0700 10 010 - „ЧЕЗ Електро Бълга­рия“ АД
+359 7741 / 20 86 - Дирекция "Социална закрила" гр. Земен
+359 7741 / 21 62 - Поземлена комисия гр. Земен
+359 7741 / 97 40 - СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Земен
+359 7741 / 22 79 - ДГ "Детелина" гр. Земен
+359 886 / 177 098 - Народно читалище "Светлина 1924" гр. Земен