Общинска избирателна комисия

Адрес:

пк: 2440
гр. Земен, област Перник
ул. "Христо Ботев" №3, етаж – 3
Общинска администрация Земен, Заседателна зала.

Контакти:

Телефон: 07741 / 20 41
Председател: 0889 67 67 62
email: oik1419@cik.bg
website: oik1419.cik.bg