Общинска избирателна комисия

Адрес:

ПК: 2440

гр. Земен, област Перник

ул. "Христо Ботев" №3, етаж – 3

Общинска администрация Земен, Заседателна зала.


Контакти

Телефон: 07741 20 41

Председател: 0889676762

email: oik1419@cik.bg

website: oik1419.cik.bg