Документи

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14.11.2021


ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 11.07. 2021


ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 04.04.2021МЕСТНИ ИЗБОРИ | 27 ОКТОМВРИ 2019


На вниманието на избирателите:

1. 12.10.2019г. - краен срок за вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес; 

2. 12.10.2019г. - краен срок за заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия; 

3. 19.10.2019г.  - краен срок за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък;


Приложение № 45 МИ Регистрация на местна коалиция чл.148.doc

Указание за попълване на „списък“ в структуриран електронен вид от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г..doc

Регистрация на кандидатска листа за общински съветници.xlsx

Формат на таблица за застъпници и заместващи застъпници.xlsx

Формата на таблицата за упълномощени представители.xlsx