Достъп до обществена информация

-


Цени, определени със Заповед 10/10.01.2001 г. на Министъра на финансите, както следва:


-


1. CD - един брой - 5.00 лв.
2. Електронна поща - 1 МВ - 0.30 лв.; заплаща се всеки започнат мегабайт и се използва за информация съществуваща в електронен вид;
3. Дискета - 1 брой - 1.20 лв;
4. Видеокасета - един брой плюс стойността на записа, изчислена в минута запис - 4.90 лв. + 0.25 лв. на минута;
5. Аудиокасета -  един брой плюс стойността на записа, изчислена в минута запис - 1.60 лв. + 0.25 лв. на минута;
6. Разпечатване - една страница ( А4 ) - 0.12 лв;
7. Копие - една страница ( А4 ) - 0.09 лв;
8. Устна справка - за 15 минути - 1.50 лв;
9. Писмена справка - една страница ( А4 ) - 1.59 лв;
10. Факс - една страница (А4) - 0.60 лв.

-ВАЖНО: Този формуляр е с неофициален характер и няма доказателствена стойност!

-

Заявление за достъп до обществена информация


-


[contact-form 5 "Заявление за достъп до обществена информация"]