Документи за публично обсъждане

 20.12.2021г. - ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЗЕМЕН  2021-2027 - проект.pdf