Секретар на община Земен

Стоян Стефанов Стоянов 

тел. за връзка : 07741/2494, +359 882 667 223

Стоян Стефанов Стоянов  е роден на 10 юни 1981г. в гр. Радомир.

Живее постоянно в с. Пещера, община Земен.

Основно и средно образование завършва в СУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Земен. Висшето си образование - магистърска степен завършва през 2009г. в "УНСС" гр. София със специалност "Публична администрация".

Работи 3 години, като личен състав и 10 години, като счетоводител в "ТП ДГС" гр. Земен.

В проведените Местни избори 2019г. той е избран за съветник в Общински съвет гр. Земен от квотата на ПП ГЕРБ, Обединени земеделци, НФСБ, което място освобождава след назначението си като "Секретар" на община Земен.

След проведен конкурс за държавни служители, съгласно разпоредбите на Република България, СТОЯН СТОЯНОВ спечели длъжността "Секретар" на Община Земен, считано от 1 юни 2020 година.