Полезни връзки и контакти

ПОЛЕЗНИ КОНТАКТИ В ГР. ЗЕМЕН:

+359 7741 / 24 61 - Полицейско управление гр. Земен

+359 7741 / 24 59 - Пожарна гр. Земен

+359 7741 / 24 63 - Пощенска станция гр. Земен

+359 7741 / 20 86 - Дирекция "Социална закрила" гр. Земен

+359 7741 / 21 62 - Поземлена комисия гр. Земен

+359 7741 / 20 35 - Банка "ДСК" гр. Земен

+359 7741 / 97 40 - СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Земен

+359 7741 / 22 79 - ДГ "Детелина" гр. Земен

+359 886 / 177 098 - Народно читалище "Светлина 1924" гр. Земен

+359 7741 / 20 29 - Земенски манастир „Свети Йоан Богослов“

+359 896 720 338 - Земенски манастир „Свети Йоан Богослов“