Екипи по проекти

Екип на социална услуга "Асистентска подкрепа": Ренета Янева и Анета Стоянова