Програми и проекти

2023г.

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021 - 2027
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД +
Операция BG05SFPR003-1.001 Топъл обяд.jpg


2022г. 

"3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията COVID - 19"

Топъл обяд 1.jpg

Топъл обяд.jpg


2021г. 

СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“ -

"Асистентска подкрепа".pdf


Проект "Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19" в Община Земен

Tопъл обяд.pdf

2020г.

Програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020г.” в Община Земен.

Програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ в Община Земен.docx