В южната част на общината, по долината на река Струма в гр. Земен, преминава участък от 9,1 km от трасето на жп. линията София–Кюстендил–Гюешево.