Културни мероприятия и дейности

13.01.2021г. - Сурва в гр. Земен

13.01.2020 - Сурва в гр. Земен

22.09.2019 - Честване 95 години Читалище "Светлина - 1924" гр. Земен

21.09.2019 - Честване 45 години град Земен

20.10.2019г. от 11:00ч. на площад "Клинка" в град Земен - Ден на плодородието. Есенният празник "ден на плодородието" в гр. Земен

24.05.2018 г. - Заповядайте да отпразнуваме заедно 150 години Просветно дело в град Земен 

Покана 150 години просветно дело Земен.pdf