Образование

В Община Земен има две учебни заведения: СОУ  "Св. Св. Кирил и Методий" и Обединено детско заведение.

Децата и учениците в община Земен се обучават и възпитават в две учебни заведения: СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и Обединено детско заведение.

Училището и детската градина разполагат с добра материално-техническа база, оборудвани са модерни кабинети. Провеждат се извънкласни занимания.

Средно общообразователно училище "Св. св. Кирил и Методий" в град Земен, е единственото училище на територията на общината. В него се обучават ученици от І до ХІ клас. За учебната 2013/2014 година броят на учениците, които се обучават в СОУ е 106 ученика от І до ХІ клас. В учебното заведение е организирана целодневна организация на учебния ден. През настоящата учебна година са сформирани 4 групи за целодневна организация на учебния ден. Учениците имат възможност да се хранят в Ученически стол, намиращ се в сградата на учебното заведение.

В СОУ "Св. св. Кирил и Методий" в град Земен се реализират следните проекти:

В Обединено детско заведение за учебната 2013/2014 година има 45 деца разпределени по възрастови групи.

 

ПРОСВЕТНО ДЕЛО

През 1867г. в с.Белово е открито килийно училище в новата манастирска сграда. Първите учители са били духовници. Учител в него е бил беловчанина Мануил Искренов, църковен певец, получил образование в Света гора – Гърция. Първото светско училище, според летописната книга е открито през 1882г. Според Иван Караиванов - радомирски училищен инспектор от 1926г., за начална дата на Земенското училище се сочи 1870г. След Освобождението пръв учител е Димо Савов от с.Егълница, Радомирско за цели 21 години. По късно Симеон Манов, Еманасий Иванов, Христо Димитров и др.. Първоначалното училище до 1882г. се е помещавало в частни сгради. През 1882г. е построена училищна сграда с 4 стаи, в които се е водило обучението до 1911г. През 1909-1910 година е имало 57 ученици. От 1912-1913г. в с.Белово е бил учител Арсо Илиев, който е един от радетелите за построяването на ново училище и откриване на Прогимназия. След края на Първата световна война се сбъдва мечтата на земенчани и учители – Прогимназията е открита през 1919г. с директор Георги Петров. През 1926г. завършва строителството на нова училищна сграда с 8 класни стаи и театрален салон. Построена е с дарения от земенчани и държавни средства. Най-голямата сума е дарил земенчанина Симеон Арнаудов – председател на инициативния комитет. През 1922г. в Земен се открива търговско училище. От 1936 до 1941г. директор на гимназията е Славчо Христов Милошев. Той открива и училищна трапезария за 200 човека.  През 1945 г. се открива непълна гимназия и в паралелките й се обучават около 120 ученици. Видни просветители от този период са Орфей Кръстев, Антон Баталов, Сашка и Виолета Радулови, Василка Траклева, Дарина Кръстева и др. През 1953г. непълната гимназия прераства в пълна и през следващите 10 години учениците в Земенското училище достигат 600. Последователно в годините, до днес директори на гимназията са били: Орфей Кръстев, Борис Лашов, Димитър Копаранов, Христо Пенков, Любомир Стоичков, Венета Анакиева, Георги Стоянов, Иван Павлов, Панчо Панев,  Димитър Сотиров/настоящ кмет на Община Земен/, Валентин Арсов и Монка Стойнева.  Видни земенски просветители в годините са учителите Вера Милославова, Анелия Василева,  Асен Арсов, Димчо Ивановски, Светозар Дряновски/създател на Земенския духов оркестър/, Златка Димитрова, Севета Крумова, Асен Арнаудов, Вера Георгиева, Здравка Михайлова, Иванка Арсова, Веселина Манолова, Райна и Тодор Тошевски, Мими Соколова, Теменужка Земенска, Маргарита Михайлова, Росица и Васил Миланови, Венцислав Георгиев, Роза Дръндева, Първолета Райчева, Виолета Райчева, Славка Попова, Антоанета Стефанова, Здравец Михайловски, Румен Петров и много други.

През 1963г. училищната сграда се разширява с нова пристройка. През 1983г. към средното училище е изграден Учебно-промишлен комплекс със специалност електронна техника. През 1987 се открива нова съвременна училищна сграда със просторни стаи, кабинети, компютърна зала, физкултурен салон и игрище.

Над 1400 души са завършили средно образование в Земенската гимназия. Те имат голям принос за икономическото и културно развитие на Земенската община и региона. През 2013 г. Земенската гимназия навърши 60 години, Прогимназията – 95 години, а Земенското училище 145 години.

 

/Автор Асен Арсов, носител на ордените „Кирил и Методий” III степен и  I степен,  „Земен  - история и природни забележителности”, изд.2004г. от Български Бестселър с любезното съдействие на Община Земен/