Единствената детска градина на територията на община Земен е ДГ „Детелина“.

Адрес :
ПК 2440, гр. Земен, общ. Земен, обл. Перник
ул. "Любен Каравелов" № 2
Телефон : 07741/ 22 79
e-mail: svetlana.arsova@abv.bg
Директор: Светлана Арсова

ДГ „Детелина“ гр. Земен е целодневна детска градина с общинско финансиране.

В ДГ „Детелина“ гр. Земен функционират 2 групи:
1. Смесена група за деца от 4 до 7 годишна възраст  с капацитет 22 деца.
2. Яслената група за деца от 2 до 4 годишна възраст с капацитет 18 деца.

Сградата на ДГ "Детелина" е в отлично състояние и администрацията полага приоритетно изключителни грижи за малчуганите си.

Детската градина разполага със самостоятелна кухня, с физкултурен салон и голям двор, в който има разположени детски и спортни съоръжения за игра. Сградата на детската градина е реновирана /санирана, ремонтирана и с PVC дограма/. Има локално парно отопление. Разполага с интерактивна дъска за обучение на децата в задължителна предучилищна възраст.

           Историята на Детска градина град Земен  датира от далечната 1969 година, когато е открита,  и до ден днешен тя е огласяна от радостни детски гласчета. Символ на  детско заведение е четирилистната детелина, защото тя носи щастие на всеки, който я намери. Детелината се състои от четири сърца, които означават Вяра, Надежда, Любов и Щастие.


Бюджет_000001.pdf