Учебни заведения

Единственото училище на територията на община Земен е СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“.

Адрес :
ПК 2440, гр. Земен, общ. Земен, обл. Перник
ул. "Груйова" № 2
Телефон : 07741/ 97 40
e-mail: souzemen@yahoo.com
Директор: Албена Иванова

Защитено от 2009г.

Средищно от 2011г.

СУ "Св. Св. Кирил и Методий" е средно училище (І - ХІІ клас) с общинско финансиране. 

Учебни смени: една смяна - само сутрин.

Мисия и визия :
СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Земен се развива, като училище с два етапа на гимназиална образователна  степен:VIII-X клас и  XI-XII клас, съгласно новата образователна структура.
Високо качество на учебния процес;
Съвременни програми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.

Възможности за обучение:
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ - „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
ПРОФЕСИЯ - Сътрудник в малък и среден бизнес
СПЕЦИАЛНОСТ – Малък и среден бизнес
Срок на обучение – 5 години