Здравеопазване

Демографските процеси, заболеваемостта и физическото развитие са трите основни показатели от много други, които дават оценка за здравето на населението в общината.

Населението е отдавна в четвъртата фаза на развитие на процеса на демографско стареене, фазата на демографска старост със засилени белези на депопулация. Селата в общината са със задълбочаващ се процес на стареене и изключително ниска раждаемост и се превърнаха в райони (териториални единици) с предимно стари хора.

В рамките на Община Земен функционират: два лекарски кабинета с ОПЛ; един стоматологичен кабинет с един стоматолог; поддържат се СЗУ в с. Дивля и с. Елов дол. В рамките на Пернишка област в общината оказват специализирана помощ и контрол:


  • Център за спешна медицинска помощ (обслужващ Община Земен и Община Ковачевци);

  • Районен център по здравеопазване;

  • Регионална здравна инспекция.


Общината ползва услугите на МБАЛ “Р. Ангелова”, като има процент, пропорционален на броя на населението, на акционерен принцип, Профилакториум за рехабилитация от V тип, с която разполага Общината като здравно заведение не предполага, по новия Закон за народното здраве, леглова база и тя функционира на 20 – 25% от възможностите си.

На територията на Общината функционира и една частна аптека.

 

По график, в Община Земен идва мобилен зъболекарски кабинет на "Ео Дент", който обслужва пациентите.