Здравеопазване

Демографските процеси, заболеваемостта и физическото развитие са трите основни показатели от много други, които дават оценка за здравето на населението в общината.
Населението отдавна е в четвъртата фаза на развитие на процеса на демографско стареене, фазата на демографска старост със засилени белези на депопулация. Селата в общината са със задълбочаващ се процес на стареене и изключително ниска раждаемост и се превърнаха в райони (териториални единици) с предимно стари хора.

В рамките на Община Земен функционират: два лекарски кабинета с ОПЛ; един стоматологичен кабинет с един стоматолог; поддържат се СЗУ в с. Дивля и с. Елов дол. В рамките на Пернишка област в общината оказват специализирана помощ и контрол:

  • Център за спешна медицинска помощ (обслужващ Община Земен и Община Ковачевци);
  • Районен център по здравеопазване;
  • Регионална здравна инспекция.

Общината ползва услугите на:
МБАЛ “Р. Ангелова”, като има процент, пропорционален на броя на населението, на акционерен принцип;
Профилакториум за рехабилитация от V тип.

На територията на Общината функционира и една частна дрогерия.

По график, в Община Земен идват мобилна лаборатория и медицински специалисти, който обслужват пациентите на ОПЛ.