Детска ясла към Детска градина Земен

Яслената група към ДГ "Детелина" е за деца от 2 до 4 годишна възраст и е с капацитет от 18 деца.