Лекарски практики в община Земен

д-р Магдалена Иванова Богева - Общопрактикуващ лекар
Адрес : гр. Земен, ул. "Цар Асен" № 11
Телефон за връзка: 0887 78 79 18

д-р Антоанета Борисова Китова - Общопрактикуващ лекар
Адрес : гр. Земен, ул. "Цар Асен" № 11
Телефон за връзка: 0887 54 32 84

д-р Даниела Стоянова Иванова - Лекар по дентална медицина
Адрес : гр. Земен, ул."Цар Асен" № 11
Телефон за връзка: 0887 14 99 29 и 07741 29 74