Спортни прояви и мероприятия

СЕЗОН 2020–2021г. 

"А" РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ГРУПА – „ИЗТОК“ 

ПРОГРАМА – ПРОЛЕТ – 2021 Г.

А РФГ ИЗТОК ПРОЛЕТ 2021.docx


СЕЗОН 2020–2021г. 

"А" РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ГРУПА – „ИЗТОК“ 

ПРОГРАМА – ЕСЕН – 2020 Г.

А РФГ ИЗТОК ЕСЕН 2020.doc.docx