Кметски наместници

 С П И С Ъ К

на Кметове и Кметски наместници по населени места в Община Земен

№ по ред

Населено място

Кметове и кметски наместници

Телефон
за връзка

GSM

1.

с.Блатешница

Тодор Стоянов
 Игнатов

07741/2490

0888 539 625

2.

с.Жабляно

Гергана Трайкова Райчева

07741/2345

0878 372 630

3.

с.Пещера

Стефан Стоянов Евтимов

07741/2266

0886 443 506
0885/285 898

4.

с.Враня стена

Румен Петров
Стоичков

07741/2692

0888 574 716

5.

с.Калотинци и с.Раянци

Светла Владимирова Тошева

07741/2065

0879 166 915

6.

с.Дивля

Марияна Йорданова  Милкова

07743/2333

0885 953 109

7.

с.Горна Глоговица и с.Одраница

Керана Иванова Стойова

07741/3388

0889 308 198

8.

с.Долна Врабча и с.Смиров дол

Десислава Иванова  Димитрова

07743/2205

0888 284 453

9.

с.Горна Врабча

Митко Иванов
 Сотиров

07744/2371

0887 503 389

10.

с.Мурено

Георги Стоянов Георгиев

07744/2310

0887 388 099
0898 214 750

11.

с.Елов дол
с.Падине

Мая Николова
Петрова

07744/2230

0895 718 993
0886 227 065

12.

с.Габров дол и
с.Беренде

Михаил Огнянов Михайлов

07744/2321

0889 998 258